-MARCHAS CICLISTAS POPULARES CONCELLO DE FERROL-

 1ª MARCHA, 27 DE OUTUBRO DEL 2.019

Detalle

SaÍda en Ferrol, ás 11,00 horas, Praza da Constitución (Cantón)

Der pola Pr de Galicia

Der pola R/Igrexa

R/Rochel

Praza de España.

Der pola Avda. de Vigo.

Na Rotonda González Llanos. 3ª saída

Pola Avda. de Esteiro.

Rotonda Uxío Novoneira. 2ª saída

Der pola R/ López Dafonte.

Esq pola R/ do Mourel.

Der pola Avda. de Bazán.

R/ A.

R/ Lepanto.

R/ Padre Feijoo.

Der pola R/ Pardo Bazán.

R/ José Fontenla Leal.

Der pola Avda. do Mar.

Der pola R/ Masaya.

Esq pola Avda. de Castelao.

Avda. de Telleiras.

Na Rotonda Uxío Novoneira. 3ª saída

Avda de Esteiro.

Der pola R/Irmandiños

Der Pr de Galicia

Der Pr da Constitución (Cantón). Remate do percorrido

TOTAL DO PERCORRIDO: 8 KMS. (Aproximadamente).