-MARCHAS CICLISTAS POPULARES CONCELLO DE FERROL-

  9ª MARCHA, 28 DE JUÑO DO 2.020

Detalle

Saída en Ferrol, ás 11,00 horas, Praza da Constitución (Cantón)

Praza de Galicia

Der pola R/ Irmandiños.

R/ Espíritu Santo.

Paseo da Mariña.

Baluarte.

Estrada Alta do Porto.

Der pola R/ Celso Emilio Ferreiro.

Praza de Canido.

Estrada de Catabois.

Der pola Estda Sta Mariña

Esq pola Cño do Tiro

Der pola Estda Catabois

Na Rotonda de la Residencia. 1ª saída pola vía de servicio

Na rotonda de Decathon, 2ª saída pola Estda S Pedro

Estrada de San Pedro.

R/ Mestre García Niebla.

Esq pola Estrada de Castilla ata a Rotonda.

Na rotonda, Der pola Avenida de Nicasio Pérez.

Avenida do Mar.

Na Rotonda de la Avenida do Mar coa Avenida de Castelao. 3ª saída

Avda de Telleiras, ata a Rotonda de Uxio Novoneira.

Na Rontonda de Uxio Novoneira. 3ª saída

Avenida de Esteiro.

Der pola Estrada de Circunvalación.

R/ Mac Mahón

R/ Irmandiños

Pr Galicia

Praza da Constitución (Cantón), Remate do percorrido

TOTAL DO PERCORRIDO: 15 KMS. (Aproximadamente).