MARCHAS CICLISTAS POPULARES CONCELLO DE FERROL

2.022

TODAS AS SAÍDAS ÁS 11,00 HORAS

 

MARCHAS

1º/ 27 Febreiro, saída da Praza de Armas, (8,5 Qms.) Ver percorrido

2º/ 27 Marzo, saída da Praza de Armas, (10 Qms.) Ver percorrido

3º/ 24 Abril, saída do Centro Civíco de Canido, (11,5 Qms.) Ver percorrido

4º/ 22 Maio, Semana Mundial da Seguridade Vial, saída da Praza de Armas, (13,5 Qms.) Ver percorrido 

5º/ 26 Xuño, XX Memorial José Daniel García Leira, saída da Praza de Armas, (15 Qms.) Ver percorrido 

 

OBSERVACIÓNS DA ORGANIZACIÓN

 

¬ Os menores de 15 anos, deberán ir acompañados dun adulto.

¬ Tódalas marchas sairán e rematarán na Praza de Armas, o último domingo de mes ás 11,00 horas a excepción da do mes de abril.

¬ Ó remate de cada marcha, haberá un sorteo de regalos, ata fin de existencias.

¬ Tódolos  participantes  deberán  respeta - las  indicacións  que faga  a  organización para o bo desenvolvemento das marchas.

¬ E obrigatorio o uso do casco protector para a cabeza.