MARCHAS CICLISTAS POPULARES CONCELLO DE FERROL

Tempoprada 2022-2023

TODAS AS SAÍDAS ÁS 11,00 HORAS

 

MARCHAS

1º/ 24 Setembro, saída da Praza de Armas, (7 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2023-2024

2º/ 29 Outubro, saída da Praza de Armas, (8 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2023-2024

3º/ 26 Novembro, saída da Praza de Armas, (10 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2023-2024

4º/ 17 Decembro, saída da Praza de Armas, (11 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2023-2024

/ 29 Enero, saída da Praza de Armas, (10,5 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2022-2023

/26 Febrero, saída da Praza de Armas, (11,5 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2022-2023

/ 26 Marzo, saída da Praza de Armas, (11 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2022-2023

/ 30 Abril, saída do Centro Cívico de Canido, (11 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2022-2023

/ 28 Mayo, saída da Praza de Armas, (15,5 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2022-2023

10º/ 25 Junio, XXI Memorial José Daniel García Leira, saída da Praza de Armas, (14 Qms.) Ver percorrido - Tempada 2022-2023

 

OBSERVACIÓNS DA ORGANIZACIÓN

 

¬ Os menores de 15 anos, deberán ir acompañados dun adulto.

¬ Tódalas marchas sairán e rematarán na Praza de Armas, o último domingo de mes ás 11,00 horas a excepción da do mes de abril.

¬ Ó remate de cada marcha, haberá un sorteo de regalos, ata fin de existencias.

¬ Tódolos  participantes  deberán  respeta - las  indicacións  que faga  a  organización para o bo desenvolvemento das marchas.

¬ E obrigatorio o uso do casco protector para a cabeza.