MARCHAS CICLISTAS POPULARES CONCELLO DE FERROL

Tempoprada 2022-2023

TODAS AS SAÍDAS ÁS 11,00 HORAS

 

MARCHAS

1º/ 25 Setembro, saída da Praza de Armas, (7 Qms.) Ver percorrido

2º/ 30 Outubro, saída da Praza de Armas, (8 Qms.) Ver percorrido

3º/ 27 Novembro, saída da Praza de Armas, (10 Qms.) Ver percorrido

4º/ 18 Decembro, saída da Praza de Armas, (11 Qms.) Ver percorrido 

Pendentes de programar as do ano 2023.

 

OBSERVACIÓNS DA ORGANIZACIÓN

 

¬ Os menores de 15 anos, deberán ir acompañados dun adulto.

¬ Tódalas marchas sairán e rematarán na Praza de Armas, o último domingo de mes ás 11,00 horas a excepción da do mes de decembro.

¬ Ó remate de cada marcha, haberá un sorteo de regalos, ata fin de existencias.

¬ Tódolos  participantes  deberán  respeta - las  indicacións  que faga  a  organización para o bo desenvolvemento das marchas.

¬ E obrigatorio o uso do casco protector para a cabeza.